Koristite komprimovani vazduh? Pozovite nas za konsultaciju, besplatna je!

POZOVITE NAS ! Kvalitetan savet će Vam uštedeti novac

Dečka bb, Šimanovci

Bulevar 13. jul bb, Nikšić

Urgentne intervencije

+381 (0) 22 215 23 02

TehnoGama

Blog

Kondicioniranje uslova iliti: Kako situaciju držati pod kontrolom?

  • Kao što Vam je već poznato, kompanija smo koja se bavi komprimovanim vazduhom i svime u vezi njega. Jedan od, do sada, najlepših, najzahtevnijih, najkompleksnijih naših poduhvata svakako je bila stanica za proizvodnju azota u jednoj domaćoj, poznatoj kompaniji za proizvodnju kafe. Zahtev klijenta, sa početka priče, bio je više nego jasan, precizan i nije ostavljao mogućnost improvizacije sa vrednostima niti ikakvog odstupanja. Glasio je: Potrebno nam je 260 m3/h azota, čistoće 99,9% pri svim vremenskim uslovima! Možete li se obavezati Ugovorom da ćete nam to i obezbediti i prihvatiti sve posledice na sebe ukoliko se ugovoreno i ne ispuni? … Za one, koji su malo više upoznati sa materijom komprimovanog vazduha, od same njegove proizvodnje do primene na licu mesta, jasno je potpuno na šta su mislili. Svojstvo komprimovanog vazduha (ako izuzmemo momenat pritiska na koji ga, kompresorom, sabijamo) se menja promenom ambijentalnih uslova. Menja se u smislu temperature, količine vlage koju može da ponese, količine čestica kontaminata koju nosi.. Dakle, pred nama je bio zadatak da klijentu obezbedimo na njegovoj proizvodnoj liniji tačno ono što je tražio, bez obzira na ‘’svet oko nas’’; odnosno – bez obzira na atmosferske prilike (ili neprilike). Poznato nam je svima da bar nekih 7-10 dana u toku godine, iako pripadamo kontinentalnoj klimatskoj regiji, mi imamo tzv. ''tropske uslove''; kada je temperatura okoline preko 40 ̊C, a relativna vlažnost vazduha i do 80%. Takvih 10, ‘’tropskih’’ dana, može u samoj proizvodnji azota izazvati popriličan haos, koji, posledično, rezultira lošim rezultatima analize čistoće, lošim kvalitetom proizvoda i stvaranjem škarta, troškova, gubitaka… Dakle; hajde da se pozabavimo podacima kojima zapravo, u ovom slučaju, raspolažemo: 1 - imamo svet oko nas; odnosno klimatske promene, na koje, ma koliko hteli – ne možemo nikako da utičemo – imamo dakle ambijentalni vazduh kao ulazni element. Uslovi ambijentalnog vazduha koji se nas tiču su: temperatura vazduha, količina vlage i količina čvrstih čestica nečistoća koje vazduh nosi. Onog momenta kada je kompresor usisao vazduh, situacija prelazi u domen naše odgovornosti i naše kontrole. Kako? Ako nam je poznat ‘’izlazni element’’, a to je količina potrebnog azota i procenat njegove čistoće, ako znamo da se komprimovanjem vazduha, ulazna temperatura vazduha podiže za nekih 10 ̊C, ako su nam, u smislu poznavanja svake komponente unutar instalacije poznati svi referentni uslovi koje je potrebno obezbediti, za svaki pojedinačni element; ako je temperatura komprimovanog vazduha svim ulaznim parametrima zajednički imenitelj u smislu obezbeđivanja optimalnih performansi, rešenje se javilo samo po sebi: krenuti od izvora i potencijalno mogućeg uzroka neželjenih rezultata. Kompresor: maksimalna dozvoljena ulazna T vazduha 45 C Ako je uzmemo u obzir kao takvu, uz saznanje da će komprimovanje podići temperaturu na 55 C, već na samom izvoru imamo ‘’alarm’’! Ne možemo komprimovani vazduh dovoljno ohladiti za optimalne uslove prilikom ulaska u rashladni sušač. Šta nam je potrebno? Aftercooler ili, dodatno hlađenje prvog koraka komprimovanog vazduha. Kako je ambijentalni vazduh, u ekstremnim uslovima, već pretopao, eliminisali smo vazdušno hlađeni aftercooler i u obzir uzeli vid hlađenja koji će uključiti vodu sa glikolom - aftercooler sa vodenim hlađenjem. Kako obezbediti vodeno hlađenje? Implementacijom zatvorenog sistema sa vodeno hlađenim čilerom, čime možemo definisati ulaznu temperaturu i podesiti željenu izlaznu temperaturu komprimovanog vazduha i na taj način obezbediti optimalne uslove za rad rashladnih sušača komprimovanog vazduha čak i pri ekstremnim ambijentalnim uslovima. Posledično smo obezbedili optimalnu temperaturu komprimovanog vazduha na ulazu u generator azota i obećane rezultate u smislu količine i procenta čistoće azota. Temperaturu smo rešili takvom postavkom, a sve potencijalne čestice nečistoća koje kompresor usisa iz okruženja, rešili smo filtracijom u klasi čistoće 0 (najrigoroznijom prema ISO 8547-1). Rezultat kondicioniranja uslova = besprekorno funkcionisanje sistema, već 2 godine! Da, bilo je potrebno mnogo sagledavanja, da, bilo je potrebno mnogo toga preduzeti, mnogo opreme uključiti, ali – pozitivan rezultat je tu; a to je ono što se broji! Osim što je saznanje o kondicioniranju uslova u kompresorskoj stanici korisno svakom korisniku komprimovanog vazduha, kondicioniranje uslova i u svakodnevnom životu je nešto što je neminovno, ukoliko želimo dalje, ka ispunjenju svojih životnih ciljeva. KONDICIONIRANJE USLOVA U DOBA PANDEMIJE: Rezultat koji želimo postići: sprečavanje naglog širenja virusa kako bi sprečili kolaps zdravstvenog sistema i omogućili svakom postojećem, ali i mogućem pacijentu negu kakvu zaslužuje. Način na koji je to moguće postići: socijalnim distanciranjem, obzirom da se virus prenosi kapljičnim putem, sa čoveka na čoveka. Od čega zavisi rezultat? Od nas…samo od nas! Budite nam dobro…

Detekcija i prevencija curenja na sistemu komprimovanog vazduha

  • Već i na najmanjim mestima curenja u pneumatskim sistemima velikom brzinom i permanentno se gube velike količine vazduha, što uzrokuje osetno više troškove rada. Tako, primera radi, na samo jednom otvoru, rupici, prečnika samo 1 mm (!!!) godišnje može da se potroši 5.125 kWh električne energije! 1 rupica veličine 1 mm... A koliko takvih ili većih i manjih otvora na sistemu može da bude? Sigurni smo da ste bar jednom čuli bar neko šuštanje na cevovodu ili na brzoj spojci.. A ako je curenje već toliko da se čuje, onda je ono značajno mesto troška! Pomnožite curenjem izazvanu potrošnju električne energije sa cenom jednog kWh u industriji i dobićete jasnu računicu o direktnom gubitku: vazduha i novca. Veličina mesta curenja – Količina vazduha koja curi pri 8 bar – Gubitak energije (lit/min-lit/god – kWh/god) 1 mm – 75 lit/min – 39.420.000 lit/god – 5.125 kWh/god 2 mm – 260 lit/min – 136.656.000 lit/god – 17.765 kWh/god 3 mm – 600 lit/min – 315.360.000 lit/god – 40.997 kWh/god 4 mm – 1.100 lit/min – 578.160.000 lit/god – 75.161 kWh/god * Kod 24-satnog rada kompresorskog postrojenja tokom cele godine. ** Na osnovu dodatne potrebne snage motora (0,13 kW po m³ komprimovanog vazduha) za protok komprimovanog vazduha potreban za namirenje gubitka Negativne posledice curenja komprimovanog vazduha: • Izazivanje pada pritiska u mreži, koji utiče na efikasnost rada mašina i alata • Povećanje broja on/off ciklusa rada kompresora čime se skraćuje radni vek kompresora, ali i drugih komponenti na sistemu • Povećanje ukupnih troškova održavanja opreme i skraćivanje servisnih intervala • Potreba instaliranja dodtnog kompresora izazvana nedovoljnim efektivnim kapacitetom postojećeg zbog curenja komprimovanog vazduha, a ne njegovog efikasnog korišćenja Kako bi izbegli kupovinu kompresora za pokrivanje gubitaka izazvanih curenjima na mreži, postoji pametnije rešenje: Ispitajte svoj sistem komprimovanog vazduha, preduzmite potrebne mere i učinite Vaš sistem profitabilnim mestom! Nekada su i sasvim male korekcije dovoljne da promene kompletnu efektivnost celokupnog sistema... Ultrasonične detekcije curenja na sistemu za razvod komprimovanog vazduha – detaljan prikaz kritičnih tačaka – kalkulacija aktuelnih gubitaka – predlozi rešenja za optimizaciju sistema

P(r)ogledavanje: ''Curi'' li Vam novac u pogonu?

  • Kako p(r)ogledati? Iliti: Saznajte gde Vam ‘’curi’’ novac! Ljudi su prevashodno vizuelna bića, te većina njih, ono što ne vidi, ne može ni da zamisli. Ako se ne vidi, ne može ni da se izmeri, a ako se ne izmeri, ne može ni da se zamisli… I tako u krug. Kompresorski sistemi, odnosno, sistemi za snabdevanje energentom zvani komprimovani vazduh, kompleksni su sistemi, sačinjeni od niza elemenata; kompresora, rezervoara, sušača, filtera, odvajača kondenzata, cevovoda za odvod vazduha do potrošača, priključnih mesta na cevovodima itd. Svaka komponenta sistema, potencijalno je mesto gubitka komprimovanog vazduha. Kada se prosečan korisnik komprimovanog vazduha seti da nešto promeni? Tek kada VIDI da nešto ne radi ili ne funkcioniše na uobičajeni način, a to je momenat kada je mnogo vazduha (čitaj: energije I novca!) već izgubljeno u nepovrat. A šta je sa pojavama koje se dešavaju, ali nisu tako lako uočljive čulom vida ili sluha? Ima li ih? Ima ih i te kako! Upravo te nevidljive i ljudskom uvetu nečujne pojave su nešto što se dešava svakog dana, nešto na čemu se svakog dana, u nepovrat , troši (čitaj: baca!) ogromna količina uzalud potrošene energije, posledično tome - i novca. Rešenje: Audit efikasnosti Vašeg kompresorskog sistema - Merenje efikasnosti rada kompresora (snimanje merljivih parametara) - Analiza dobijenih rezultata (očitavanje izmerenih rezultata) - Prikaz utrošene el. energije za koristan rad kompresora - Prikaz utrošene el. energije u praznom hodu kompresora -Tačan prikaz rada kompresora u periodima realne potrošnje vazduha, kao i periodima mirovanja potrošača (prikaz mogućih skrivenih curenja vazduha) - Predlog poboljšanja postojećeg sistema - Prikaz mogućih tačaka uštede i predlog korekcija postojećeg sistema - Kalkulacija moguće uštede - Kalkulacija vremena za povraćaj investicije ONO ŠTO SE NE VIDI – NE MOŽE NI DA SE IZMERI! Proverite svoj sistem komprimovanog vazduha i do juče bacan novac iskoristite za nešto što želite! Za detaljnije informacije o slobodnim terminima merenja efikasnosti sistema komprimovanog možete nas kontaktirati na: 022/215-23-01 ili office@tehnogama.com

Cena ili vrednost?

  • Kupujemo li na osnovu cene ili vrednosti? Trgovina je sve i svi trgujemo. Od svakodnevne prodaje samih sebe užem ili širem auditorijumu (porodici, prijateljima, saradnicima itd) da bi zauzvrat dobili pažnju, pripadnost, ljubav, platu do ‘’klasičnih’’ oblika trgovine tipa- treba mi to I to da bi sa tim uradio/la to i to… Šta je to čime se vodite prilikom donošenja odluke o kupovini? Šta je to za šta dajete novac? Da li je to niska cena proizvoda ili usluge, da li je to ime (brend), da li je to širi benefit kupljenog proizvoda (njegova korisnost šira vrednost)? Svi smo različiti I svi se vodimo različitim životnim stavovima, proisteklim iz naših najdubljih uverenja. Uverenja su nam, u većoj ili manjoj meri uglavnom preneta od autoriteta koji su nas pratili kroz život, (roditelji, učitelji, starije kolege), a koji su, zapravo samo sopstena iskustva definisali kao ‘’pravila’’ I kao takva nam ista nametnuli za normu. Naravno, svako od nasi ma I sopstvena uverenja, stečena sopstvenim iskustvima. Primer: Vlasnik ste fabrike za proizvodnju nameštaja… Ono što vas ‘’vodi’’ u ovom poslovnom projektu, mogu biti: izazov da budete prepoznatljivi u svojoj branši ili da sklopite Ugovor sa nekim renomiranim velikim klijentom ili da imate lanac salona nameštaja sa prepoznatljivim brendom ili prosto ljubav ka stvaranju; ljubav ka obradi drveta. Kako smo već na izdisaju industrijske ere i laganim, ali sigurnim korakom koračamo kroz eru informacija, prateći taj tok, Vi ste, hteli-ne hteli, primorani da se, kao proizvođač, menjate; od svojih navika, preko opreme koja sada treba da prati neke nove trendove I novonastale zahteve korisnika.., pa menjate mašine za kompleksnije, brže, preciznije radnje; a uz mašine i izvor napajanja energijom, odnosno kompresor koji je kupljen na početku Vaše priče (a ‘’onaj stari nam je baš bio dobar I nikada nije zakazao’’).. Konsultujete se sa prijateljima, kolegama iz branše, razmenjujete mišljenja i iskustva, skupljate informacije iz dostupnih izvora.. sprovodite standardnu proceduru pre donošenja odluke. I skupili ste komentare ljudi od poverenja, skupili ste informacije o dostupnim ponudama kompresora… imate materijal za obradu… Šta je to što će biti presudno u donošenju Vaše odluke o nabavci? Da li samo cena ili ono što možete dobiti za vrednost uloženog novca? Šta je cena, a šta je vrednost? Cena je ono što plaćate, a vrednost je ono što dobijate ulaganjem izvesne količine novca u nešto; u ovom slučaju u opremu. Ako pričamo samo o ceni i ako se vodimo samo cenom, takmičenje u cenama je igra bez prestanka I na kraju se svodi na – besmisao. Dakle – Vaša potraga nije potraga za cenom, već potraga za nečim što će zadovoljiti Vaše potrebe; pružiti Vam neku vrednost. Što je veći broj zadovoljenih potreba pokriven, to je investicija bolja. Pa se zapitajte još jednom: Kupujete li na osnovu cene ili vrednosti koju zaista dobijate? Vrednosti koje Vam TEHNOGAMA nudi su: - Izbor kompresorske tehnike po Vašoj meri - Kvalitetnu opremu renomiranih proizvođača - Pouzdanu, brzu i kvalitetnu tehničku i servisnu podršku - Rešenja za poboljšanja i uštede u proizvodnji komprimovanog vazduha - Slobodno vreme da se ZAISTA BAVITE SVOJIM POSLOM!

OffTopic : LJUBAZNOST

  • Sigurno Vam je danas, tokom dana, proletela informacija da je danas 13. Novembar iliti svetski Dan ljubaznosti.. Mark Tven : ‘’Ljubaznost je jezik koji gluvi mogu čuti, a slepi ga mogu videti.’’ Koliko sam ljubazan/na I koliko ljubaznih ljudi poznajem? Šta vi nazivate ljubaznošću? Koje su to karakteristike koje bi, po Vašem mišljenju, jedna ljubazna osoba trebala da ima? Da li je to osmeh, iskrenost, tihi govor, blagost u pogledu, propuštanje, otvaranje vrata, ‘’ Obuci se; hladno je’’, pohvala, saosećajnost, razumevanje druge strane?… Svakome od nas, ljubaznost ima i drugačije oblike i drugačije nazive, ali svima znači isto – poštovanje! Poštovanje dara koji se Život zove, poštovanje živih bića, poštovanje bližnjeg svog – poštovanje samih sebe. Kažu – ako ne poštuješ druge – ne poštuješ ni sebe.. Zato, okrenite se oko sebe; pogledajte svoju svakodnevnicu i zapitajte se; onako iskreno I intimno – da li i koliko poštujete ljude koji su deo Vašeg života i saznaćete koliko zapravo poštujete sebe. Zapravo; kada ste prema drugoj osobi ljubazni I fini – takav osećaj osim tu osobu, automatski lepim osećanjem ispunjava i Vas… I možete sebi o sebi naglas (ili u sebi) govoriti ‘’da, da; ja baš poštujem ljude…’’ Da li je to I istina, znaćete (nepogrešivo!) po svojoj emotivnoj reakciji.. Kada je to istina, preplavi Vas osećaj onog finog mira, spokoja I miline…a ako je samo laž (koja dobro zvuči!) osetićete nemir… Niko se nikada nije usrećio unesrećujući druge; možda je izvukao trenutnu I prolaznu korist, međuim – trajnu sreću I spokoj sigurno nije I niti će ikada. Zato - delite radost, delite ljubaznost, upućujte lepe reči… Potrudite se da svaku osobu koju tokom dana dotaknete svojim prisustvom, ostavite u boljem stanju od onoga u kojem ste je zatekli.. Nije teško zaista i ne košta – ništa! Mali podsetnik“čarobnih“ reči (M. Mandić) Molim – snažna čarobna reč koja uz osmeh može da otvori svaka vrata. Treba je često koristiti. Dokazano je da će vam pre i rađe neko učiniti uslugu ako ga lepo zamolite. Hvala – Naučnici su utvrdili da iskazivanje zahvalnosti doprinosi osećaju sreće zadovoljstva i čini nas zdravijim. Izvoli – primena joj je široka, ono što je sasvim sigurno je da doprinosi ljubaznosti i dobrom utisku. Izgovorena u kombinaciji „Izvolite, kako vam mogu pomoći?” trebala bi biti glavno oružje zaposlenih u prodaji. U svakom slučaju, ljudi vole kada im se ponudi pomoć, a pomaganje doprinosi zadovoljstvu ne samo osobe kojoj pomažemo već i onoj koja pomaže. Izvini – Teško je priznati da nismo u pravu, učinimo li to možemo značajno popraviti naše međusobne odnose i poboljšati kvalitet života. Naučnici su ustanovili da osećaj krivice izuzetno opterećuje, zato preporučuju da pritisak smanjite iskrenim izvinjenjem Ne – U životu možete učiniti mnogo toga, ali ne baš sve. Zato je sasvim prihvatljivo za neke stvari reći ne bez osećaja neprijatnosti. Dešava se da moramo reći „Ne” i nekim dobrim stvarima, jednostavno – pravila su jasna, stvari uradite kako treba ili ih uopšte nemojte raditi. Zato što – reči koje vam mogu pomoći da dobijete ono šta želite. Istraživanja su utvrdila da oni koji obrazlože ono šta traže pre će dobiti od onih koji nešto traže bez dodatnog objašnjenja. U redu – često se dešava da stvari ne ispadnu kako smo planirali, moramo ih prihvatiti onakvim kakve jesu. Nerviranje oko svake sitnice negativno je po naše fizičko i psihičko zdravlje. Jednostavno pustite stvari da idu svojim tokom bar tamo gde ne prave veću štetu.

Šta je Vaše ZAŠTO?

  • Zašto ste jutros ustali iz kreveta; obukli to što ste obukli, jeli to što ste jeli? Zašto ste došli na posao? Zašto radite to što radite? Zbog čega radite sve što radite? Zbog čega se bavite time čime se bavite?..... Šta je vaše ‘’ZAŠTO’’? Zašto gradite odnose koje gradite i zašto ih negujete i održavate?...Šta je to što Vas inspiriše da napravite korak više, da uložite minut više svog vremena, da pokušate još jednom i još samo nešto da biste ostvarili ‘’TO’’; svoje ‘’ZAŠTO’’? Vaše ‘’zato što…’’ zapravo je vaša svrha i razlog zašto činite sve što činite. Neki od vas su osnivači firmi, koji su svoju preduzetničku avanturu započeli iz ljubavi prema stvaranju; nameštaja, delova, sklopova, hrane, odeće…I drugih stvari I usluga korisnih za čovečanstvo. Neki od vas su se zaposlili u takvim firmama da bi svojim radom dali svoj doprinos u izgradnji i plasmanu ideja osnivača, međutim svi, bez izuzetaka u novi dan kreću sa idejom da ostave svoj trag u vremenu u polju delovanja u kome se osećaju zadovoljno i, ispunjeno urađenim, postignutim I dostignutim I da ispune svoju svrhu; bila ona hranilac porodice ili aeronautički inženjer! Na početku svake priče u industriji stajala je ideja, koja je bila dovoljno goruća, pa je prešla u plan, planu je stavljen rok, te je plan prešao u akciju, dok je prvobitna, tek samo ideja, polako ali sigurno dobijala svoje prve obrise i svoju formu. Samim tim I svoju svrhu – da oplemeni čovečanstvo.. Entuzijazam je na visokom nivou, proizvode se prvi komadi nečega i nalaze put do svojih potrošača, koji njima zadovoljavaju neke svoje potrebe. Potrošači su zadovoljni vrednošću koju im je pružio kupljeni proizvod, pa pričaju o njemu; dele svoja iskustva sebi bliskim ljudima.. Dobar glas se daleko čuje, zahtevi potrošača se povećavaju, priča se zahuktava… Nove mašine, novi ljudi, novi planovi; veći, obuhvatniji, kompleksniji… Sve više i više vremena se, umesto svojom prvobitnom idejom nastalom iz ljubavi prema nečemu, bavite sporednim poslovima, zadacima, usputnim problemima nastalim kroz svakodnevni rad.. Po prvi put se javljaju i pitanja: ‘’Šta je meni sve ovo trebalo?’’ ili ‘’Ali ja nisam ovo tražio’’ … No… vratite se prvom pitanju: ‘’Zašto ste uopšte započeli posao koji ste započeli?’’ Vratite se tom pitanju I držite se čvrsto njega, postavljajte isto samima sebi..dok ona lepa, prvobitna ideja ne ispliva ponovo na površinu, dok ne postane ponovo toliko sjajna, da sve usputne prepreke postaju besmislene i beznačajne u odnosu na njenu lepotu, njenu veličinu i njenu korisnost za čovečanstvo… Jer – rešenje postoji I zove se kratko I jasno: delegiranje! Sve te druge poslove, nužne za realizaciju Vaše ideje: poslove koji Vas nerviraju, koji Vam oduzimaju dragoceno vreme I energiju, koji Vas frustriraju, jednostavno – prepustite ljudima čija su oni svrha! Delegiranjem obaveza koje vas ometaju u vršenju posla u kom ste najproduktivniji, najispunjeniji i najsrećniji, zapravo sebi obezbeđujete dominaciju, jer ste uklonili sve one smetnje koje su Vam oduzimale dragoceno vreme i energiju, tako nužne za opstanak realizacije Vaše ideje. Niti smo svi izumitelji, niti smo svi računovođe, a priznaćete – na svetu ima XYZ različitih zanimanja u kojima svako za sebe; baš za sebe, nađe pravu priču u kojoj radi i živi svoju svrhu. Kako proizvodnja bilo čega u makar malom delu svog celokupnog procesa uključuje i komprimovani vazduh, odnosno upotrebu kompresorske tehnike, naša svrha je upravo ta - briga o Vašem sistemu za proizvodnju, tretman i distribuciju komprimovanog vazduha! Suština našeg postojanja jeste briga o vašim kompresorima; zbog toga postojimo, zbog toga se bavimo svojim poslom, zbog toga širimo, nadopunjujemo i oplemenjujemo svoje resurse i to je posao zbog kog ćemo preći i dodatnu milju i odvojiti dodatne sate i uložiti dodatni deo sebe. Kada sebi ponovo vratite mogućnost fokusiranja na ono u čemu ste ‘’svoj na svome’’ i u čemu ste zapravo srećni, pa samim tim i najproduktivniji, obezbedili ste sebi dominaciju; i to ne ma kakvu, već onu najmoćniju koja se zove – raditi i živeti svoju svrhu.

boge mta omega samsung abac
Za Vašu sigurnost u poslovanju obezbedili smo niz pogodnosti:
analiza efikasnosti postojećeg stanja, mogućnost otkupa "staro za novo", mogućnost besplatnog korišćenja zamenske opreme,
kupovinu opreme na rate ili lizing po najpovoljnijim uslovima, izvođenje kompresorskih postrojenja po sistemu "ključ u ruke", besplatno savetovanje...
boge
mta
omega
abac
Sotras
Goetze armaturen
noitech
Aignep