P(r)ogledavanje: “Curi“ li Vam novac u pogonu?

P(r)ogledavanje: “Curi“ li Vam novac u pogonu?

Kako p(r)ogledati?
Iliti:
Saznajte gde Vam ‘’curi’’ novac!

Ljudi su prevashodno vizuelna bića, te većina njih, ono što ne vidi, ne može ni da zamisli.
Ako se ne vidi, ne može ni da se izmeri, a ako se ne izmeri, ne može ni da se zamisli… I tako u krug.

Kompresorski sistemi, odnosno, sistemi za snabdevanje energentom zvani komprimovani vazduh, kompleksni su sistemi, sačinjeni od niza elemenata; kompresora, rezervoara, sušača, filtera, odvajača kondenzata, cevovoda za odvod vazduha do potrošača, priključnih mesta na cevovodima itd.
Svaka komponenta sistema, potencijalno je mesto gubitka komprimovanog vazduha.
Kada se prosečan korisnik komprimovanog vazduha seti da nešto promeni?
Tek kada VIDI da nešto ne radi ili ne funkcioniše na uobičajeni način, a to je momenat kada je mnogo vazduha (čitaj: energije I novca!) već izgubljeno u nepovrat.
A šta je sa pojavama koje se dešavaju, ali nisu tako lako uočljive čulom vida ili sluha? Ima li ih?
Ima ih i te kako!
Upravo te nevidljive i ljudskom uvetu nečujne pojave su nešto što se dešava svakog dana, nešto na čemu se svakog dana, u nepovrat , troši (čitaj: baca!) ogromna količina uzalud potrošene energije, posledično tome – i novca.
Rešenje:
Audit efikasnosti Vašeg kompresorskog sistema
– Merenje efikasnosti rada kompresora (snimanje merljivih parametara)
– Analiza dobijenih rezultata (očitavanje izmerenih rezultata)
– Prikaz utrošene el. energije za koristan rad kompresora
– Prikaz utrošene el. energije u praznom hodu kompresora
-Tačan prikaz rada kompresora u periodima realne potrošnje vazduha, kao i periodima mirovanja potrošača (prikaz mogućih skrivenih curenja vazduha)
– Predlog poboljšanja postojećeg sistema
– Prikaz mogućih tačaka uštede i predlog korekcija postojećeg sistema
– Kalkulacija moguće uštede
– Kalkulacija vremena za povraćaj investicije

ONO ŠTO SE NE VIDI – NE MOŽE NI DA SE IZMERI!
Proverite svoj sistem komprimovanog vazduha i do juče bacan novac iskoristite za nešto što želite!

Za detaljnije informacije o slobodnim terminima merenja efikasnosti sistema komprimovanog možete nas kontaktirati na:
022/215-23-01 ili office@tehnogama.com

Podeli ovaj članak