Detekcija i prevencija curenja na sistemu komprimovanog vazduha

Detekcija i prevencija curenja na sistemu komprimovanog vazduha

Već i na najmanjim mestima curenja u pneumatskim sistemima velikom brzinom i permanentno se gube velike količine vazduha, što uzrokuje osetno više troškove rada.
Tako, primera radi, na samo jednom otvoru, rupici, prečnika samo 1 mm (!!!) godišnje može da se potroši 5.125 kWh električne energije! 1 rupica veličine 1 mm…
A koliko takvih ili većih i manjih otvora na sistemu može da bude?
Sigurni smo da ste bar jednom čuli bar neko šuštanje na cevovodu ili na brzoj spojci..
A ako je curenje već toliko da se čuje, onda je ono značajno mesto troška!
Pomnožite curenjem izazvanu potrošnju električne energije sa cenom jednog kWh u industriji i dobićete jasnu računicu o direktnom gubitku: vazduha i novca.
Veličina mesta curenja – Količina vazduha koja curi pri 8 bar – Gubitak energije (lit/min-lit/god – kWh/god)
-1 mm – 75 lit/min – 39.420.000 lit/god – 5.125 kWh/god
-2 mm – 260 lit/min – 136.656.000 lit/god – 17.765 kWh/god
-3 mm – 600 lit/min – 315.360.000 lit/god – 40.997 kWh/god
-4 mm – 1.100 lit/min – 578.160.000 lit/god – 75.161 kWh/god
* Kod 24-satnog rada kompresorskog postrojenja tokom cele godine.
** Na osnovu dodatne potrebne snage motora (0,13 kW po m³ komprimovanog vazduha) za protok komprimovanog vazduha potreban za namirenje gubitka

Negativne posledice curenja komprimovanog vazduha:
• Izazivanje pada pritiska u mreži, koji utiče na efikasnost rada mašina i alata
• Povećanje broja on/off ciklusa rada kompresora čime se skraćuje radni vek kompresora, ali i drugih komponenti na sistemu
• Povećanje ukupnih troškova održavanja opreme i skraćivanje servisnih intervala
• Potreba instaliranja dodtnog kompresora izazvana nedovoljnim efektivnim kapacitetom postojećeg zbog curenja komprimovanog vazduha, a ne njegovog efikasnog korišćenja
Kako bi izbegli kupovinu kompresora za pokrivanje gubitaka izazvanih curenjima na mreži, postoji pametnije rešenje:
Ispitajte svoj sistem komprimovanog vazduha, preduzmite potrebne mere i učinite Vaš sistem profitabilnim mestom!
Nekada su i sasvim male korekcije dovoljne da promene kompletnu efektivnost celokupnog sistema…
Ultrasonične detekcije curenja na sistemu za razvod komprimovanog vazduha – detaljan prikaz kritičnih tačaka – kalkulacija aktuelnih gubitaka – predlozi rešenja za optimizaciju sistema

Podeli ovaj članak