KOMPRIMOVANI VAZDUH U AGRARU

KOMPRIMOVANI VAZDUH U AGRARU

Moderni farmeri su se našli na raskrsnici kompleksnih izazova- predviđeni globalni rast populacije koji će iziskivati 70% više proizvodnje hrane do 2050. godine, kraće vreme rada i zahtevima potrošača za dugoročno održivim proizvodima.

Povećana potreba za hranom višeg kvaliteta proizvedenom sa manje ljudske snage može izazvati opterećenje, međutim, poljo sektor, zahvaljujući svojoj istorijskoj fleksibilnosti kada su prilagođavanja inovacijama u pitanju, ingeniozno je kreirao rešenja koja, na prvi pogled i nisu bila očigledna. Međutim, sektor tehnologija u agraru rapidno razvija rešenja za prevazilaženje ovih problema.

​​​​​​​​​​​​​​Nove tehnologije prilagođavaju unakrsnu funkcionalnost komprimovanog vazduha kako bi farmerstvo postalo efikasnije i produktivnije. Od potpuno novih aplikacija kompresora do novih automatskih alata na komprimovani vazduh, nove tehnologije u agraru su napravile pravu revoluciju u načinu korišćenja komprimovanog vazduha u pomoći farmerima da obave svoj posao.

Jedna od najuzbudljivijih prednosti tehnologije komprimovanog vazduha, razvijena u skorije vreme, indikuje da kompresija vazduha može eliminisati manuelni rad iz jedne od najvažnijih, a sa druge strane i najzahtevnijih (iz aspekata utrošenog vremena) aktivnosti – gajenja useva. Agro dronovi potpuno autonomno, uz pomoć mlazeva komprimovanog vazduha mogu posejati seme, raspršiti đubrivo i druge nutrijente u tlo i to iz vazduha.  Da bi obezbedili sazrevanje useva, farmeri moraju da ih zaštite od bolesti i štetočina. U tu svrhu komprimovani vazduh se koristi za nanošenje fungicida i insekticida raspršivanjem. I umesto tretiranja svakog pojedinačnog stabla ručnim pumpama, uz pomoć kompresora i creva priključenih na njih, farmeri imaju mogućnost da uštede i smanje učešće manuelnog rada u procesu zaštite, a sa druge strane povećavaju brzinu završetka ovih važnih radnji. Jednostavnim utovarom kompresora na vozilo i sa samo jednim operaterom, koji pokreće vozilo, moguće je isprskati veliki broj stabala za kratko vreme.

Podeli ovaj članak