Prednosti NAPREDNOG KONTROLERA na kompresoru

Prednosti NAPREDNOG KONTROLERA na kompresoru

Vazdušni kompresori se primenjuju u raznim aplikacijama i kao takvi predstavljaju esencijalni komprimovani vazduh mnogim biznisima i profesionalnim individualcima sa različitim potrebama za komprimovanim vazduhom.

Bez obzira koliko je nekoj aplikaciji potrebno l/min vazduha ili koja je snaga kompresora potrebna, elektronski kontroler na vijčanom kompresoru je matična ploča koja brine o tome da Vaš kompresor radi što je moguće efikasnije. Kontroler su zapravo Vaše  ’’oči’’ kojima gledate unutar mašine.

ZAJEDNIČKE OSOBINE SVIH KONTROLERA

Tipologija korisničkih interfejsa, svih kontrolnih jedinica, definisana je ekranom. Jednostavniji modeli koriste ikonografski LCD ekran, dok oni, napredniji, imaju grafički ili touch screen ekran u boji. Ovi, poslednji, pružaju bolje korisničko iskustvo i nude mogućnost vidljivosti večeg broja informacije u jednom pregledu.

Sve kontrolne jedinice imaju zajedničke hardverske osobine, kao što su isti nivo zaštite od prašine i vlage. Prednji deo kontrolera zaista ima klasu zaštite IP54, kao i led indikator statusa, u slučajevima kada je potreban servis kompresora, kao i led pred-upozorenje/alarm, koje identifikuje eventualne nepravilnosti i posledično, pomaže u blagovremenoj zaštiti kompresora.

Zajedničke softverske osobine, sa druge strane bile bi: mogućnost podešavanja limita pritisaka, provera korisnih podataka kao što su broj radnih sati, broj sati rada u opterećenju ili broj startova motora., zatim programiranje mašine daljinskom kontrolom, kao i programiranje auto restarta, nakon greške u napajanju el.energijom.

SPECIFIČNE KARAKTERISTIKE NAPREDNIH KONTROLERA

 

Modeli naprednih kontrolera nude značajne prednosti, a samo neke od njih su:

  • Komunikacija sa inverterom (za promenjivi režim rada mašine)
  • Dodatni broj digitalnih izlaza korinih, na primer za povezivanje sa sistemom za rekuperaciju toplote
  • Integrisani ICONS sistem- modem integrisan u elektro panelu koji služi prenosu informacija sa kontrolera na web portal
  • Grafički indikator plana servisa, koristan za planiranje redovnih servisa unapred
  • Mogućnost podešavanja različitih snevnih i nedeljnih režima rada kompresora; sa 4 različita nedeljna tajmera, svaki sa po 8 mogućnosti različitih dnevnih podešavanja
  • Daljinsko očitavanje senzora pritiska, za očitavanje pritisaka blizu mesta korišćenja
  • Evidenciju istorije događaja na mašini, korisnu za analizu prethodnih događaja

 

Kao što vidite, dostupne su zaista različite tipologije kontrolera, međutim svi tipovi kontrolnih panela omogućuju kontrolu rada kompresora, njegovu zaštitu i nadzor nad komponentama koje su predmet redovnog održavanja. Kako bi maksimizovali performanse svog kompresora, važno je da kontrolerom upravljate u svoju korist!
​​​​​​​

Podeli ovaj članak