Da li je Vaš kompresor spreman za leto?

Da li je Vaš kompresor spreman za leto?

Visoke temperature u letnjem periodu mogu biti uzrok zastoja Vašeg kompresora.

Preduzimanjem određenih mera unutar Vaše kompresorske stanice, ovakva neželjena situacija se može izbeći.

Ambijentalni uslovi utiču direktno na rad kako vijčanog kompresora tako isušača komprimovanog vazduha, a temperatura igra veoma važnu ulogu u pravilnom I pouzdanom radu kompresora.

Važnost upravljanja temperaturom u kompresorskoj stanici

  • Standardni kompresori su dizajnirani za rad u rasponu ambijentalne temperature između 5 °C I 40 °C. Neki kompresori su dizajnirani i za rad na temperaturama od čak 46⁰C
  • Temperatura unutar kompresorske stanice veoma lako može postati viša i za 15 ⁰C u odnosu na temperature van kompresorske stanice, zbog toplote koju emituje sam kompresor dok radi, ali i druga oprema koja se može naći u okruženju kompresora. Smanjenje temperature ulaznog vazduha za samo 3 ⁰C utiče na smanjenje potrebe za energijom od 1%.
  • Sam radni vek kompresora se značajno smanjuje ukoliko kompresor radi u teškim ambijentalnim uslovima, jer su kritični delovi kompresora izloženi povećanom termičkom opterećenju.

Na temperaturu unutar kompresorske stanice, u najvećoj meri utiču:

  • Dotok i protok svežeg vazduha kroz kompresorsku stanicu (ventilacija prostora)
  • Emisija toplote iz kompresora i druge opreme u okruženju kompresora (sušači i dr. sl. Komponente)
  • Izduvavanje toplog vazduha iz samog kompresora

 

Imajući sve to u vidu, u nastavku sledi nekoliko saveta kako da pripremite radne uslove kompresora i sušača za rad na povišenim temperaturama u letnjem periodu.
​​​​​​​

Saveti za leto

 

Kako bi izbegli probleme uzrokovane povišenim temperaturama u letnjem periodu, uverite se u sledeće:

 

  • Ventilacija unutar kompresorske stanice mora biti adekvatno dimenzionisana i funkcionalna (proverite veličinu otvora, žaluzine, mrežice na otvorima i dr. jer mogu biti ili nedovoljnih dimenzija ili zapušeni prljavštinom i prašinom (proverite u uputstvu instrukcije za adekvatnu ventilaciju; dimenzije ventilacionih otvora, odvod toplog vazduha I dr.)

  • Merite redovno temperaturu unutar kompresorske stanice, kako bi se uverili da je unutar referentnih vrednosti po kojima je kompresor i dizajniran
  • Uverite se da se u kompresoru nalazi potrebna količina ulja (proverite u uputstvu o kojoj količini je reč!), koje služi I hlađenju unutrašnjeg Sistema samog kompresora.
  • Očistite/izduvajte sve izmenjivače toplote koji su otvoreni (dostupni) od prašine i druge prljavštine, a u skladu sa instrukcijama datim u Uputstvu za upotrebu kompresora i/ili sušača

Podeli ovaj članak