Energetska efikasnost u procesnom hlađenju

Energetska efikasnost u procesnom hlađenju

Potražnja za sve većom energetskom efikasnošću je neumoljiva sa nedavnim povećanjem cena.

Industrijske operacije često zahtevaju hlađenje, koje može koristiti mnogo električne energije. Postoje načini na koje industrijska preduzeća mogu smanjiti potrošnju energije ili pametnije iskoristiti višak toplote.

Fokusiraćemo se na nekoliko načina za uštedu novca i energije na srednji i dugi rok.

 

 

  1. Integrisano „besplatno“ hlađenje (freecooling)

Neki sistemi za hlađenje mogu da koriste hladan spoljašnji vazduh za održavanje temperature procesa. Ovi sistemi eliminišu rad kompresora, koji su u samom sistemu veliki potrošači električne energije, kada je temperatura vazduha dovoljno niska. Ušteda zavisi od temperaturnog režima. Činjenica je da je ostvariva i ušteda od 50 i više odsto.

  1. Nadogradnja starog frižidera sa suvim hladnjakom

Postojeći rashladni uređaj bez slobodnog hlađenja se takođe može nadograditi dodatnim tzv. ‘’suvim’’ hladnjakom i nadograditi automatskom kontrolom da radi na sličan način kao slobodno hlađenje (freecooling).

  3. Rekuperacija toplote

Postoji i mogućnost korišćenja viška toplote iz proizvodnje. Normalno, hladnjaci vode uklanjaju višak toplote iz proizvodnje kroz vazduh. Umesto da se ta energija troši, postoji opcija koja nam omogućava da vodu koja se zagreje do 55 °C koristimo za grejanje prostorija, sanitarne vode ili nečeg drugog.

4. Tandem kompresorska tehnologija

Da bi se povećala efikasnost, moguće je koristi se I opciju povezivanja nekoliko kompresora na istom rashladnom krugu. Kada vam je potreban samo delimičan kapacitet rashladnog uređaja, angažovaćete samo jedan kompresor npr, I tako do punog kapaciteta, a sa ciljem trošenja energije na rad samo onolikog broja kompresora koliki je aktuelan zahtev za hlađenjem. Na primer, kada radi samo jedan kompresor, on može da koristi ceo rashladni kondenzator za svoj rad. Ovo omogućava jedinici da radi efikasnije pri delimičnom opterećenju rashladnog uređaja od uporedive jedinice bez takve konfiguracije.

Postoje, naravno, i drugi načini za postizanje veće energetske efikasnosti, a ovo su bili samo neki, najčešće primenjivani. Energija je neophodna, Energenti su sve skuplji I skuplji I zato je od suštinske važnosti racionalno I pametno koristiti je.

Podeli ovaj članak