6 benefita instalacije centralizovanog kontrolera

6 benefita instalacije centralizovanog kontrolera

Kada se u sistemu za komprimovani vazduh nalazi više od jednog kompresora ili sušača, teško je odrediti kada i koju mašinu angažovati da radi. Ovo posebno dolazi do izražaja u aplikacijama gde su fluktuacije potrošnje komprimovanog vazduha velike i česte. Ukoliko sistem nije adekvatno kontrolisan, rizik koji se javlja je proizvodnja vazduha sa velikim opsezima pritiska, što posledično znači veću potrošnju novca.

 

Rešenje za ovakve situacije je:

CENTRALNI KONTROLER!

 

U nastavku navodimo 6 razloga zbog kojih će, ugradnjom centralnog kontrolera, svaka kompresorska stanica sa više kompresora imati benefite:

 

  1. BLIŽI OPSEG RADNIH PRITISAKA

Sa instaliranim centralnim kontrolerom, kompresori mogu raditi unutar prethodno bliže definisanih opsega pritisaka. Ovo sistemu obezbeđuje potpuno ispunjenje zahteva za vazduhom, uz optimizaciju energetske efikasnosti.

 

 

 

2. REAKTIVNOST PRILIKOM ZASTOJA I MOGUĆNOST PLANIRANJA REDOVNOG ODRŽAVANJA

U slučaju nenadane havarije na jednom od kompresora, nema zastoja, jer su ostali kompresori, povezani na centralni kontroler, podešeni da automatski preuzimaju i nastavljaju rad. U tom slučaju, izbegavaju se zastoji u proizvodnji. Osim toga, centralni kontroler nudi mogućnost operaterima da isplaniraju redovno održavanje kompresora na način kojim se izbegavaju troškovi koje bi uzrokovali periodi u kojima je neki kompresor bio van rada, zbog potrebe za redovnim održavanjem.

 

 

  1. FLEKSIBILNO SEKVENCIONISANJE MAŠINA UZ SAMO JEDAN KONTROLNI MONITOR

Kontroleri omogućuju mašinama rad u grupama i podešavanja u skladu sa zahtevom potrošnje. U fiksnom sistemu, naime, mora postojati neki red po kom mašine rade. U fleksibilnom sistemu sa centralnim kontrolerom, sa druge strane, koristi se najbolja kombinacija mašina za određeni zahtev za komprimovanim vazduhom, a status svakog kompresora operater može pratiti na jednom, centralnom monitoru.

  1. UJEDNAČAVANJE BROJA RADNIH SATI

Jednostavnim podešavanjem parametara za rad centralnog kontrolera, operater može podesiti vreme smena rada pojedinih kompresora, kako bi bili podjednako angažovani, bez opasnosti da dva ili tri kompresora iste godine instalacije imaju nesrazmeran broj radnih sati. Ovo je posebno korisno iz aspekta redovnog održavanja.

 

 

  1. MANJI BROJ SERVISNIH POSETA

Uz pomoć centralnog kontrolera, moguće je uraditi prioritizaciju korišćenja između starijih i novijih mašina sa ciljem sinhronizacije preventivnih održavanja i smanjenja broja servisnih intervencija. Planska isključenja kompresora trebaju biti obavezan deo svih predvidivih planova održavanja.

 

 

  1. KONTINUIRANI RAD FREKVENTNO REGULISANIH KOMPRESORA ZA VEĆU EFIKASNOST

Centralnim kontrolerom možemo urediti prioritet u radu frekventno regulisanih kompresora u odnosu na fiksno regulisane kompresore. Frekventno regulisani kompresori rade efikasnije, uzimajući u obzir protok svakog kompresora uz smanjenje ukupne potrošnje el.energije.

 

Podeli ovaj članak