Dizajniranje adekvatnog cevovoda za razvod komprimovanog vazduha

Dizajniranje adekvatnog cevovoda za razvod komprimovanog vazduha

Definisanje magistralnog voda

Pravilno povezivanje mašina sa kompresorom je izuzetno važno, posebno ako znamo da nepravilno dizajniran i izveden razvod komprimovanog vazduha može uzrokovati curenja, velike padove pritiska ili čak i pojavu grešaka u radu samog kompresora.Ukoliko je cevovod premalog prečnika, povećava se brzina kretanja vazduha kroz cevi. Povećana brzina kretanja vazduha kroz cevi uzrokuje turbulenciju na ventilima i T komadima što onemogućava adekvatno očitavanje pritiska u mreži.

U nastavku primer demonstracije efekata na pad pritiska i efikasnost koje imaju prečnik i dužina cevovoda na kompletan sistem komprimovanog vazduha.

Recimo da imamo vijčani kompresor snage 18,5 kW, kapaciteta 2,8 m3/min i radnog pritiska 10 bar.

Prebacivanjem istog tog kompresora sa cevovoda prečnika DN 25 na cevovod prečnika DN 32, u začajnoj meri će smanjiti pad pritiska i doprineti korisnikovoj uštedi u el.energiji za 1,5%. Dodatne uštede je moguće izvesti smanjenjem broja kolena i razvodnika na mreži, jer osim što je reč o mestima na kojima dolazi do pada pritiska, sve su to potencijalna mesta curenja komprimovanog vazduha.

Najveći potencijalni potrošač komprimovanog vazduha kada je reč o instalacijama za razvod istog, pored neadekvatnog prečnika magistralnog voda, svakako jesu spojevi i eventualne tačke curenja.

Primera radi, kroz rupicu na instalaciji od svega 2.4 mm, na mreži pod pritiskom od 8 bar, svakoga minuta se gubi čak 400 lit vazduha- svakog minuta! Prevedeno na ekvivalent u potrošnji el.energije 2,2 kWh!

 

Kako da znate da li je Vaš sistem za razvod komprimovanog vazduha adekvatno dimenzioisan i izveden? Naši stručnjaci su opremljeni i osposobljeni za energetsku analizu sistema za komprimovani vazduh, te na način koji neće remetiti Vaše uobičajeno poslovanje, mogu uraditi merenja i analizu efikasnosti Vašeg sistema za komprimovani vazduh i ujedno Vam predočiti i sve mogućnosti za poboljšanje, odnosno, uštedu i posledično- veću efikasnost Vašeg sistema za komprimovani vazduh.

Podeli ovaj članak