Zašto je kompresorskom sistemu potreban rezervoar?

Zašto je kompresorskom sistemu potreban rezervoar?

Rezervoari za vazduh su esencijalni dodaci u sistemu komprimovanog vazduha sa funkcijom privremenog skladišta za prevazilaženje vršnih zahteva potrošača, ali i pomoć u optimizaciji sistemske efikasnosti.

Ova dodatna oprema u kompresorskom sistemu je dostupna u različitim veličinama (zapreminama), kao i u konfiguracijam, pa tako mogu biti horizontalni ili vertikalni.

Bez obzira na veličinu kompresorskog sistema, rezervoari komprimovanog vazduha nude brojne prednosti za svaku instalaciju komprimovanog vazduha:

 

SKLADIŠTE KOMPRIMOVANOG VAZDUHA

Rezervoar za komprimovani vazduh obezbeđuje privremeno skladištenje komprimovnog vazduha pre no što vazduh uđe u cevovod ili drugu opremu u sistemu komprimovanog vazduha.

 

KONSTANTAN I KONZISTENTNI SISTEMSKI PRITISAK

Rezervoari se ponašaju kao bafer između kompresora i svih fluktuacija izazvanih različitim zahtevim za potrošnjom vazduha, obezbeđujući pritom adekvatni sistemski pritisak (čak i vršni!), dok se, istovremeno vrši konzistentna dobava komprimovanog vazduha.

Vazduh iz rezervoara je dostupan čak i kada kompresor ne radi. Ova činjenica pomaže u izbegavanju preteranog pritiska i prevazilaženju kratkih ciklusa.

 

SMANJENJE RASIPANJA KOMPRIMOVANOG VAZDUHA

Obzirom da rezervoari za komprimovani vazduh pomažu u smanjenju broja radnih ciklusa kompresora, količina komprimovanog vazduha koji se ’’rasipa’’ kroz smenu ciklusa može se suštinski smanjiti.

 

SMANJENJE KONDENZACIJE/VLAGE U SISTEMU

I pored postojanja i drugih rešenja za poboljšanje kvaliteta komprimovanog vazduha (npr aftercooler-i, sušači komprimovanog vazduha i dr.sl.), rezervoari za komprimovani vazduh takođe pomažu u smanjenju količine vlage u celokupnom sistemu. Vazduh koji ulazi u rezervoar komprimovanog vazduha, u samom rezervoaru podleže jednoj vrsti predhlađenja, a vlaga koja se, u vidu kondenzata oslobodila u samom rezervoaru, biva ’’uhvaćena’’ u odvajač kondenzata koji se nalazi na dnu rezervoara i posledično, uklonjena iz sistema. U ovom slučaju, posebno su efikasni automatski odvajači kondenzata, jer izbacuju kondenzat onog momenta kada se u samom odvajaču kondenzata nakupi  maksimalna dozvoljena količina kondenzata.

 

PREVENCIJA TROŠENJA SISTEMSKIH KOMPONENTI

Kada kompresorski sistem treba više vazduha, startovaće motor kompresora, započinjući novi ciklus proizvodnje vazduha. Međutim, ukoliko u sistemu postoji i rezervoar komprimovang vazduha, vazduh, koji je dostupan iz samog rezervoara, pomaže posredno zaštiti motora od prekobrojnih uključivanja i pomaže smanjenju broja ciklusa rada kompresora. Manji broj startovanja motora = manji broj uključivanja sklopki, kontaktora i posledično, duži radni vek komponenti.

Podeli ovaj članak