Priprema čilera za zimu

Priprema čilera za zimu

Čileri su rashladni uređaji koje služe za pripremu hladne vode za hlađenje prostora ili u proizvodnim procesima. Kondenzatorske jedinice čilera mogu biti hlađene: vazduhom,  vodom ili kombinovano.

Ovaj kratak podsetnik, posvećujemo vodom hlađenim kondenzatorskim jedinicama čilera.

Svi čileri koji se koriste u klimatizaciji i industriji, a izloženi su spoljnim temperaturama nižim od 3°C tokom hladnih dana, moraju se adekvatno pripremiti za nadolazeću zimu i hladnoću. Prvi korak ka tome je provera koncentracije glikola u sistemu.

1. Prezimljavanje čilera koji ne rade tokom zimskih meseci

Ova vrsta rashladnih uređaja zahteva ispuštanje vode iz sistema (hladnjaka). Takođe se preporučuje punenje čilera mešavinom glikola i vode. Time se sprečava njegovo smrzavanje, kao i stvaranje leda na izmenjivaču, pumpi, rezervoaru i ventilima.

2. Prezimljavanje za čilere koji rade tokom zimskih meseci

Za ovu vrstu rashladnih uređaja potrebno je proveriti koncentraciju glikola u rashladnom medijumu. Tablice za koncentraciju glikola će Vam pomoći u određivanju prave koncentracije glikola pri određenim temperaturama, a za proveru nivoa glikola u sistemu, poslužiće Vam refraktometar.

 

3. Kaleme kondenzatora držite čistima i bez snega i leda

Led i sneg mogu oštetiti lopatice ventilatora i ukinuti protok vazduha kroz kondenzator, smanjujući rashladni potencijal samog čilera.

 

4. Manuelno proverite visoke pritiske

Visoki pritisci, za vreme ekstremno hladnih ambijentalnih uslova mogu pasti. Ukoliko Vaš čiler nije opremljen kontrolom za niske ambijentalne temperature, kao što su ciklični ventilator ili protočni kondenzator, može doći do onnemogućavanja pravilnog rada samog čilera. U tom slučaju, ukoliko pad temperature pređe nominalnu temperaturu visokog pritiska (HP) trebalo bi blokirati protok vazduha kroz saće kondenzatora i ventilator, umotavanjem u plastičnu foliju ili blokiranjem protoka kartonom. Ovo zasigurno nije ’’high tech’’ rešenje, ali će služiti svrsi kao privremeno rešenje prilikom neuobičajeno niskih temperatura.

 

5. Pustite pumpu da radi

Kada je čiler u radu, vaš proces najverovatnije obezbeđuje dovoljno tople vode da tečnost drži iznad tačke smrzavanja ili iznad tačke smrzavanja glikola. Međutim noću ili u periodima kada se proces ne odvija, temperatura vode može naglo pasti. Omogućavanjem rada pumpe, dodaćete tečnosti toplotu koju emituje pumpa dok radi, ali i toplotu iz prostorije, plus voda u pokretu će se zamrznuti mnogo kasnije od stajaće vode.

 

6. Planirajte unapred

Najbolji način da pripremite svoj čiler za predstojeću zimu jeste da planirate unapred. Prilikom izbora čilera i kupovine, uverite se da ste uključili i opciju za rad u hladnim uslovima. Održavanje za predstojeću zimu uradite već krajem septembra, jer u slučaju da je potrebno izvršiti neke dorade na sistemu ili korekcije, od kraja septembra do prvih zimskih dana sa veoma niskim temperaturama, ima dovoljno vremena.

Podeli ovaj članak