Proizvodnja tečnog bio CO2

Proizvodnja tečnog bio CO2

Primer oslobađanja CO2 u procesu fermentacije vina (pokreni video simulaciju)

 

Ugljen dioksid se formira kao nus proizvod alkoholne fermentacije mošta (sok od grožđa namenjen proizvodnji vina).

Alkoholna fermentacija je biološki process u kom se šećeri konvertuju u energiju u formi adenozin trifosfata (ATP), proizvodeći pritom etanol i ugljen dioksid (CO2) kao metaboličke nus proizvode.

Ovaj proces se odvija u anaerobnim uslovima (u odsustvu kiseonika) i enzima koji pospešuju razvoj gljivica.

Kada je fermentacija završena, generisani CO2 se uobičajeno ispušta u atmosferu, što predstavlja svojevrstan rizik za zadravlje (svake godine se dešavaju nesreće izazvane ovom pojavom), ali i za životnu sredinu (CO2 je gas koji izaziva efekat staklene bašte).

Umesto toga, Omega air predlaže ’’hvatanje’’, tretman i pretvaranje ovog gasovitog CO2 u tečni CO2, baš kao što možete videti na gore prikazanoj simulaciji. Na ovaj način, vlasnici ovakvih instalacija imaju mogućnost ponovne upotrebe ili prodaje CO2 gasa u svom lokalu.

Poslednje, ali ne I manje važno- sistemi za hvatanje ugljen dioksida mogu biti primenjivi I na drugim aplikacijama u kojima je moguće direktno hvatanje CO2 (npr, prilikom proizvodnje piva) ili u biogas postrojenjima.

 

CO2 sušači (max. 11 bar i max. 50 bar)

 

Ugljen dioksid je inertan gas koji može biti veoma korozivan, u zavisnosti od nivoa njegove vlažnosti. Sušači komprimovanog ugljen dioksida (CO2 sušači) se iz tog razloga rade po konkretnom zahtevu, kako bi se ispunili zahtevi spcifičnosti samog projekta. Dostupni su u nekoliko verzija u zavisnosti od radnog pritiska, temperature, tražene tačke rosišta i nivoa vlažnosti. U kontekstu poslednjeg pomenutog kriterijuma, materijale potrebne za izradu sušača, potrebno je modifikovati.

Tip regeneracije  je regeneracija toplotom. Sušači CO2 su dostupni u opsegu radnih pritisaka od 5 do 11 bar i sa radnim pritiskom do 50 bar.

 

 

Podeli ovaj članak