Vakuum u industriji

Vakuum u industriji

PREDNOSTI INDUSTRIJSKIH VAKUUM SISTEMA

 

Kreiranje sistema po specifičnom zahtevu

Jedna o glavnih prednosti industrijskih vakuum sistema leži u mogućnosti kreiranja kombinacije vakuum pumpi u odnosu na specifične zahteve i okruženje. To znači da možete dobiti sistem koji je specifično dizajniran kako bi ispunio jedinstvene potrebe Vašeg procesa. Na primer, možete izabrati vakuum sistem dizajniran za upotrebu u prašnjavom okruženju ili sistem, specifično dizajniran za rad sa štetnim materijalima.

Pored toga, različiti dodaci, poput dizni i creva mogu biti instalirani na vakuum pumpe i sisteme radi dodatnog prilagođavanja Vašim potrebama.

Izdržljivost i dugotrajnost

Vakuum sistemi i pumpe iz naše ponude, dizajnirani su da traju! Vakuum pumpe su izrađene za rad u teškim uslovima dugi niz godina.

Industrijski vakuum sistemi su izrađeni da izdrže teške uslove rada u zahtevnim aplikacijama. Kao takvi, predstavljaju mudru investiciju onih grana industrija koje traže dugoročna rešenja.

Jednostavna upotreba + jednostavno održavanje

Industrijske vakuum pumpe su jednostavne za rukovanje i zahtevaju minimalno održavanje. Više nećete morati da provodite mnogo vremena na obuku zaposlenih za korišćenje vakuum pumpi, ali ni da izdvajate mnogo novca na održavanje.

Vakuum sistemi Vam dolaze sa jasnim instrukcijama o načinu rada, a sve što ova vrsta opreme zahteva je redovno čišćenje i redovno servisiranje, kako bi omogućili nesmetan rad opreme. Interne komponente su takođe dizajnirane da bi se lako i jednostavno mogle servisirati i po potrebi zameniti.

 

Vrhunske performanse

Industrijske vakuum pumpe nude vrhunske performanse u radu. Dizajnirane su za brz i efikasan rad. Nema prethodnih sistemskih priprema, tako da rad možete vrlo brzo ponovo započeti. Industrijske vakuum pumpe mogu obrađivati veoma brzo i efikasno velike količine materijala. Ovi vakuum sistemi mogu u potpunosti izvući svu prašinu, nečistoće i druge kontaminate prisutne u radnom području.

Limitirana unakrsna kontaminacija

Industrijski vakuum sistemi mogu u potunosti smanjiti rizike od unakrsne kontaminacije i opasnosti za zdravlje. Oni veoma efektivno uklanjaju ostatke i pomažu Vam u minimizovanju unakrsnog zagađenja, stvaranju neplaniranih mešavina i stvaranju opasnih radnih uslova kao što su požar ili eksplozija.

Osim što izvlače štetne ostatke, vakuum sistemi omogućuju i bezbeno prikupljanje i skladištenje opasnih materija, kao što je npr. azbest, kako bi se zaštitilo zdravlje zaposlenih i prevenitala kontaminacija ostalih mateijala ili proizvoda.

 

Vakuum pumpe napravljene od kvalitetnih komponenti

Industrijske vakuum pumpe su dizajnirane, izrađene i pokretane komponentama vrhunskog kvaliteta. To omogućuje sistemu da radi dug niz godina bez rizika od kvara.

Komponente kao što su creva su ojačane kako bi se sprečilo kidanje, motori su napravljeni za dugotrajnu upotrebu i određeni delovi omogućuju smanjenje frikcije ili kreiranje statičkog elektriciteta.

 

Različiti tipovi Industrijskih vakuum sistema

  • Rotirajuće vijčane vakuum pumpe – najčešće se koriste u industriji hrane i napitaka. Dizajnirane su za rad sa raznim materijalima uključujući prah, tečnosti i čvrste materije
  • Uljno podmazivane vakuum pumpe sa rotirajućim lopaticama – ova vrsta pumpi se najčešće koristi u proizvodnim industrijskim procesima. Dizajnirane su za rad sa tečnostima i čvrstim materijama
  • Kandžaste vakuum pumpe – najviše se koriste u proizvonji poluprovodnika i specifično mogu biti dizajnirane za transfer lomljivih podloga, čišćenje i sušenje
  • Vakuum pumpe sa tečnim prstenom – najčešće se koriste u hemijskoj industriji. Aplikacije kao što su destilacija, dehidratacija i isparivanje koriste pomenute tečne prstene
  • Bezuljme vakuum pumpe sa rotirajućim lopaticama– uglavnom se koriste u farmaceutskoj, kao i u industriji hrane. Ovi sistemi su dizajnirani da rade sa različitim materijalima kao što su tečnosti, čvrste materije i mulj.
  • Klipne vakuum pumpe – najčešće se koriste u avio i svemirskoj industriji, u sušenju metala i štampanju, ali isto tako se mogu primenjivati i u tretmanu toplotom, sušenju i livenju.
  • Rutsove (roots) vakuum pumpe, ili duvaljke vakuuma su industrijske pumpe koje se često koriste u papirnoj i tekstilnoj industriji, a svoju primenu nalaze i u aplikacijama kao što su sušenje noževa i razdvajanje fiber vlakana.
  • Lobe vakuumski sistemi su dizajnirani za izuzetnu izdržljivost, a svoju primenu nalaze u prenosu materijala i sprovođenju čvrstih materija u rasutom stanju.

Investiranje u industrijski sistem vakuum pumpi zasigurno će pomoći Vašoj proizvodnji da poveća produktivnost, poboljša bezbednost i skrati vreme zastoja u Vašem pogonu.

Podeli ovaj članak