Brinite o svom kompresoru

Brinite o svom kompresoru

…da bi kompresor brinuo o vama i vašem biznisu!

Da li ste znali da zanemarivanje kompresora i izostanak redovnog održavanja mogu dovesti do ozbiljnih problema i posledica, uključujući i potencijalno eksplodiranje rezervoara za komprmovani vazduh?

Pogledajte primer eksplozije rezervoara za komprimovani vazduh, uzrokovane kvarom presostata (sklopke):

 

U ovom slučaju, kompresor, usled skvara presostata nije mogao prepoznati da je rezervoar za komprimovani vazduh pun vazduha pod pritiskom i došlo je do eksplozije i ogromnih šteta u kompresorskom sistemu fabrike; srećom i u tom primeru- bez nastradalih ljudi.

Redovnim oržavanjem kompresora, pored osnovne zamene filtera ulja, vazduha, separatora i ulja, servisni tehničari Tehnogame, obavezno i po protokolu vrše pregled svih vitalnih komponenti Vašeg kompresora i proveravaju obavezno:

– veze i spojeve na el. komponentama

– veze i pojeve na crevima za vazduh i crevimaa za ulje

– ambijentalne uslove u kojima kompresor radi

– napon u mreži

– stanje hladnjaka

– stanje linijske filtracije i druge opreme u kompresorskom sistemu

Svojim dolaskom na redovan servis, servisni tim Tehnogame neće samo zameniti filtere i ulje, već će proveriti celokupno stanje kako samog kompresora, tako i svih mogućih potencijalnih spoljnih uticaja na njegov pravilan i pre svega – bezbedan rad!

Svojim dolaskom na redovan servis, servisni tehničari Tehnogame, uzeće u obzir sve unutrašnje i spoljne faktore u vezi sa radom samog kompresora i ukoliko uoče i najmanji potencijal budućeg problema, preduzeće sve potrebne mere i radnje kako bi nastajanje problema i sprečili.

Zato, pre svega iz bezbednosnih razloga, a potom i zbog obezbeđivanja kontinuiranog i nesmetanog poslovanja:

UVERITE SE DA JE BRIGA O VAŠEM KOMPRESORU BLAGOVREMENA I POTPUNA!

Prednosti redovnog održavanja kompresora:

 Smanjenje mogućnosti zastoja izazvanih kvarom na kompresoru

  • Obezbeđivanje proizvodnje bez gubitaka izazvanih lošim radom ili kvarom kompresora
  • Viši kvalitet proizvoda
  • Smanjena potrošnja el.energije

Da bi to postigli, izuzetno je važno da:

  • Poštujete preporučene servisne intervale, koje je propisao proizvođač opreme
  • Kontaktirate servisni tim Tehnogame čim se javi neka greška u radu kompresora
  • Ne pokušavate sami da uklonite kvar – to je posao profesionalaca
  • Se uverite da su u Vaš kompresor ugrađeni isključivo adekvatni rezervni delovi

preporučeni od strane kompanije koja garantuje za tu opremu i njen bezbedan i pouzdan rad!

 

Podeli ovaj članak