Finansijski uticaj curenja komprimovanog vazduha

Finansijski uticaj curenja komprimovanog vazduha

U industrijskom pejzažu, efikasnost kompresorskog sistema igra ključnu ulogu u obezbeđivanju produktivnosti i menadžmenta troškovima.

S tim u vezi, curenja na mreži komprimovanog vazduha značajno utiču kako na finansijske performanse, tako i na bezbednost radnog prostora.

U nastavku ćemo istražitiopasnosti od curenja na mreži komprimovanog vazduha i sprovesti Vas kroz konkretne strategije za identifikaciju i minimizovanje gubitaka, ali i iste prikazati kroz prizmu finansija.

 

Identifikovanje curenja na mreži

Detektovanje curenja na mreži komprimovanog vazduha je ključ za minimizovanje njegovog uticaja na finansijski ishod. Najčešći znakovi uključuju pojavu zvukova (šištanje), pad pritiska i vizuelni pregled priključnih mesta na mreži. Korišćenjem naprednih alata, kao što je ultrazvučni detektor curenja i termovizijska kamera, može povećati preciznost i efikasnost procesa otkrivanja curenja na razvodu komprimovanog vazduha.

Ko god je bio u proizvodnoj hali nakon posla, čuo je poneki zvuk curenja vazduha na instalaciji komprimovanog vazduha. Ova curenja na mreži komprimovanog vazduha mogu uzrokovati značajne troškove. Gubici nastali curenjima komprimovanog vazduha na mreži mogu dostići i do 25% ukupne potrošnje komprimovanog vazduha i mogu se desiti na raznim mestima; na zaptivkama ventila, na varovima, korodiranim cevima, na gumenim crevima, spojkama, greškama nastalim na automatskim odvajačima kondenzata, na filter regulatorima, nefunkcionalnim ventilima sigurnosti, pneumatskim cilindrima…

Mesto curenja se ponaša kao dizna iz koje vazduh izlazi velikom brzinom. Takva mesta propuštaju i gube vazduh 24 sata 365 dana u godini! Rezultat toga je smanjenje pritiska na mreži, kompresor se češće uključuje i pore neaktivnosti potrošača, a sve vreme se troši dragocena energija i smanjuje efikasnost kompletnog sistema.

 

Curenja na mreži komprimovanog vazduha mogu uzrokovati i hiljade eura gubitaka. Detekcija curenja je važan zahtev oržavanja sistema koji se tradicionalno može izvseti uz pomoć sapunice, ali svakako mnogo tačnije i preciznije uz pomoć ultrazvučnog detektora curenja, posebno zato što neka curenja ne možemo zapravo čuti. Ultrazvučnim detektorom curenja, posebno kod ovakvih ’’mikro’’ curenja na mestima gde komprimovani vazduh curi, ultrazvučni detektor ih može otkriti i sa udaljenosti od nekoliko metara.

 

Smanjenje curenja na mreži

Da bi izvršili korekcije i prevenciju novih curenja na mreži, potreban je proaktivan pristup. Reovna održavanja opreme, obuka zaposlenih i korišćenje kvalitetnih komponenti su krucijalni za minimizovanje mogućnosti curenja.

Troškovi curenja komprimovanog vazduha

Za potpuno razumevanje troškova izazvanih curenjem na mreži za razvo komprimovanog vazduha, po izvršenom detektovanju ultrazvučnim detektorom curenja, vrši se kalkulacija izgubljene količine vazduha kroz vreme.

U periodu kada ne rade potrošači, možete izmeriti količinu curenja u sistemu praćenjem automatskih startova i zaustavljanja kompresora. Obzirom da sistem nije ispražnjen, pritisak u njemu opada, kompresor se uključuje da bi dostigao zadati pritisak i istim ispunio ceo sistem.

PRIMER:

Vp: količina curenja u m3/h

Vk: kapacitet kompresora u m3/h

t= zbir vremena rada kompresora za vreme merenja (T= t1+t2+t3+t4+…)

T= ukupno vreme merenja

 

Vp=?

Vk= 5,3 m3/h

t = t1 + t2 + t3 + t4 + t5 = 150 s

T = 900 s

Vp = (Vk x t) / T

Vp = (85,3 x 150) / 900

Vp = 0,883 m3/h = 16,6% gubitak vazduha samo na curenju!

 

U primeru kompresora snage 37 kW svakog sata se za pokrivanje ovih gubitaka izazvanih curenjem angažuje 37 x 0,166 = 6,1 kW el.energije!

Kada je kompresor priključen sve vreme na mrežu, ova curenja se dešavaju 24 sata, 365 dana u godini i na godišnjem nivou dobijamo utrošak od 6,1 kW x 24 h x 365 dana = 53.436 kW el. Energije!

Ovu količinu utrošene energije pomnožimo sa cenom energije od 0,12 eur za kwH i dobićemo trošak od čak 5.212,32 eur izazvan curenjem na mreži!

 

Efikasni kompresorski sistemi su vitalni delovi industrijskih sistema, a smanjenje curenja je ključni aspekt u dostizanju efikasnosti. Razumevanjem opasnosti, implementacijom efektivnih metoda za otkrivanje curenja na mreži, proaktivnim adresiranjem curenja, obezbedićete u svom pogonu pun finansijski potencijal i bezbednost u radnom okruženju.

 

 

 

Podeli ovaj članak