Pad pritiska – uzroci i prevencija

Pad pritiska – uzroci i prevencija

Pad pritiska predstavlja smanjenje vazdušnog pritiska unutar sistema za komprimovani vazduh dok vazduh putuje od izlaza kompresora do tačke upotrebe. Ovaj fenomen se javlja dok komprimovani vazduh prolazi kroz distributivni sistem i može se desiti u bilo kojoj fazi između izlaza kompresora i krajnje primene komprimovanog vazduha. Dobro dizajniran sistem za komprimovani vazduh idealno bi trebalo da održava gubitak pritiska ispod 10% izlaznog pritiska kompresora.

Padovi pritiska mogu uzrokovati smanjenje operativne efikasnosti procesa proizvodnje, što utiče na potrošnju energije, operativne troškove i efikasnost. Značajni padovi pritiska takođe mogu nepovoljno uticati na performanse vazdušnih kompresora, dovodeći do prekomerne potrošnje energije. S obzirom na to da je komprimovani vazduh bitan i skup resurs za sve industrije, sprečavanje pada pritiska od suštinskog je značaja kako bi se izbeglo neželjeno povećanje energetskih i operativnih troškova.

Zašto moj sistem komprimovanog vazduha gubi pritisak?

Da bi se obezbedio konstantan nivo pritiska u sistemu komprimovanog vazduha, neophodna je besprekorna zatvorena instalacija za razvod komprimovanog vazduha kako bi komprimovani vazduh nesmetano prolazio ka potrošačima. Bilo kakva promena u ovom sistemu, poput labavih delova, prepreka ili neujednačenih unutrašnjih površina, mogu poremetiti protok vazduha. Ove poremećaje, koji dovode do fluktuacija u pritisku komprimovanog vazduha, mogu se klasifikovati u dva osnovna problema – problemi sa distribucijom vazduha i problemi sa komponentama kvaliteta vazduha.

Uobičajeni uzroci pada pritiska komprimovanog vazduha uključuju:

-Curenje komprimovanog vazduha

Curenje vazduha dovodi do niskog pritiska vazduha, što može poremetiti operacije i povećati operativne troškove. Ova curenja mogu poticati iz sistema cevi i svih veza. Curenja mogu izazvati pad pritiska u sistemu, utičući na performanse alata i opreme koja se napaja komprimovanim vazduhom. To može rezultirati smanjenom produktivnošću i potencijalno ugroziti kvalitet proizvoda.

-Zagađenje uljem

Zagađenje uljem u linijama komprimovanog vazduha može dovesti do oštećenja zaptivki, njihovim pucanjem ili curenjem kao očekivanim posledicama. Prisustvo ulja posebno je štetno za plastične komponente i vrlo često dovodi do njihovog pucanja.

-Nedostatak obuke zaposlenih

Edukujte svoje osoblje o važnosti detekcije curenja u sistemu komprimovanog vazduha i kako to prijaviti. Ovo će podstaći kulturu energetske efikasnosti i očuvanja.

-Potreba za popravkom

Pokvareni delovi, poput usisnih filtera, ventilatora, kolektora i prekidača, često dovode do pada pritiska u vazdušnim kompresorima.

-Problemi sa protokom

Problemi sa protokom u sistemima komprimovanog vazduha mogu biti uzrokovani različitim faktorima, poput neispravnih konektora creva, niskih manometara i začepljenih usisnih filtera. Ovi problemi remete protok pritiska, dovodeći do neefikasnosti i smanjenih performansi.

 

 

Kako minimizirati pad pritiska u sistemima komprimovanog vazduha?

Pristup dizajnu sistema kao celini jednog većeg sistema, kao i redovno održavanje sistema su esencijalni kako bi se minimizirali padovi pritiska u komprimovanom vazduhu. Afterkuleri, separatori vlage, sušači vazduha i druge komponente za tretman vazduha trebaju biti uključene u dizajn sistema komprimovanog vazduha kako bi se osigurao najmanji pad pritiska i maksimalna operativna efikasnost. Preporučene najbolje prakse održavanja trebaju se pratiti i zabeležiti nakon instalacije kako bi se obezbedili minimalni padovi pritiska.

Osim toga, korisnici komprimovanog vazduha takođe mogu razmotriti sledeće strategije kako bi minimizirali padove pritiska:

-Redizajnirajte svoj sistem komprimovanog vazduha

Pravilno dizajnirajte distributivni sistem. Pokušajte da izmenite dizajn sistema kako biste eliminisali što je moguće više posredničkih komponenata.

-Problemi sa distributivnim komponentama

Pregledajte creva i cevi na izazove protoka vazduha poput savijanja, preklopa ili rupa koje mogu dovesti do smanjenja pritiska. Zamenite delove ako primetite bilo kakve nedostatke.

-Održavajte linijske filtere za prečišćavanje komprimovanog vazduha

Kako biste smanjili uticaje vlage, kao što su korozija cevi, redovno održavajte vazdušne filtere i sušače. Redovno čistite vazdušne filtere i zamenite ih ako su začepljeni ili prljavi.

-Zamenite neispravne delove

Redovno pregledavajte sušače, separatore i afterkulere kako biste se uverili da rade ispravno. Zamenite ove delove kada se pokvare ili prestanu efikasno raditi.

-Minimizirajte putovanje vazduha

Padovi pritiska mogu se javiti kada vazduh putuje na velike udaljenosti. Smanjite udaljenost kojom komprimirani vazduh mora proći kroz distributivni sistem. Održavajte broj creva i konektora u distributivnom sistemu na najmanjem potrebnom nivou i izbegavajte nepotrebnu upotrebu komponenti koje povećavaju putovanje vazduha.

-Resetujte regulator pritiska komprimovanog vazduha

Promenite postavke regulatora pritiska na vašem kompresoru kako biste izbegli gubitak energije. Zamenite regulator novim modelom ako se gubitak pritiska nastavi.

-Program upravljanja curenjima

Razmotrite implementaciju sveobuhvatnog programa upravljanja curenjima koji uključuje redovne provere, praćenje curenja i merenje performansi kako biste neprekidno poboljšavali efikasnost sistema pritiska komprimovanog vazduha.

Šta dobijate auditom? Merenje efikasnosti kompresora i svih komponenti unutar kompresorskog sistema, detekciju i navod tačaka curenja na mreži, izveštaj sa kalkulacijom o tačnim gubicima energije (i novca), kao i predloge za potrebne izmene, sa vrednošću samih izmena i kalkulacijom za povrat investicije u poboljšanje.

Više o analizama i merenjima na: https://tehnogama.com/ekspertske-analize

Podeli ovaj članak