Pouzdan i efikasan kompresor nakon generalnog remonta!

Pouzdan i efikasan kompresor nakon generalnog remonta!

Nabavka novog kompresora sigurno je rešenje za postizanje pouzdanosti u efikasnom radu vijčanog kompresora, međutim blagovremeni remont kompresora, takođe može biti ključ za dugogodišnju eksploataciju i energetsku efikasnost kompresora. Kako?

 

U industriji kompresora, redovno i pravilno održavanje vijčanih kompresora je esencijalno za kontinuirani i pouzdan rad sistema. Jedan od ključnih aspekata adekvantog održavanja predstavlja i redovno remontovanje vijčanih kompresora pre nego što dođe do trajnog oštećenja ležajeva vijčanog bloka. Trajno oštećenje ležajeva vijčanog bloka, krajnja je posledica neadekvatnog održavanja kompresora kojoj su prethodili  pregrejavanje kompresora, ’’ispadanje’’ kompresora iz rada, zastoji u proizvodnji izazvani ’’ispadanjem’’ kompresora iz rada, škart, neispunjenje proizvodnog plana i mnogi, mnogi drugi događaji, koji, po prirodi stvari za korisnika uvek znače neplanirane troškove i gubitke.

 

Svaki proizvođač kompresorske tehnike propisuje servisni plan u kom, na određenom broju radnih sati kompresora, navodi i potrebu provere stanja ležajeva, odn. merenje vibracija i u skladu sa nalazom te provere- remont kompresora. Svako zanemarivanje preporuke proizvođača, kada se sve situacije uzmu u obzir i izmere, uvek na kraju bude na štetu korisnika.

Kompanija Tehnogama osim što je pionir u oblasti generalnog remonta, definitivno je najpouzdaniji i najkvalitetniji ponuđač ove vrste usluge, a njeni klijenti ističu posebne kvalitete usluge remonta koju Tehnogama pruža.

Šta je to što naš remont izdvaja od svih drugih?

Pre svega- proveravamo sve komponente unutar kompresora i menjamo sve što je istrošeno i pohabano, kako bi celokupan sklop (pored ležajeva koji su uzrok svega prethodno navedenog), nakon remonta bio 100% ispravan i sposoban da izdrži još jedan radni vek.

 

Sledeće komponente su predmet remonta u Tehnogami:

Ležajevi i kućište:

Ležajevi i kućište vijčanog bloka su vitalni delovi kompresora, odgovorni za stabilan rad vijčanog sistema. Tokom vremena, podložni su habanju i oštećenju zbog trenja i opterećenja. Redovno remontovanje omogućava pregledanje stanja ležajeva i zamenu u trenutku kada počnu da pokazuju znakove istrošenosti. Kvalitetni ležajevi osiguravaju stabilan rad kompresora i smanjuju rizik od havarije. U slučaju havarije, remont se više ne može izvršiti već se vijčani blok kompresora mora zameniti novim.

Zaptivke:

Zaptivke igraju ključnu ulogu u održavanju pravilnog pritiska i sprečavanju curenja gasova iz vijčanog elementa. Tokom vremena, zaptivke mogu postati istrošene ili oštećene, što može rezultirati curenjem gasova i smanjenjem efikasnosti kompresora. Redovno remontovanje uključuje pregledanje i zamenu zaptivki kako bi se osigurala hermetička zaptivenost i optimalan rad sistema.

Vijci (rotori):

Vijci su osnovni elementi vijčanog kompresora, odgovorni za kompresiju vazduha. Njihovo oštećenje ili istrošenost može dovesti do gubitka efikasnosti i nestabilnosti u radu kompresora. Tokom remonta, vijci se detaljno pregledaju kako bi se utvrdilo da li su u dobrom stanju ili zahtevaju zamenu. Ova pažljiva inspekcija osigurava optimalan rad kompresora i produžava njegov životni vek.

Električni sistemi:

Pored mehaničkih komponenti, važno je obratiti pažnju i na električne sisteme vijčanih kompresora. To uključuje proveru električnih konektora, senzora, i kontrolnih sistema. Redovno održavanje električnih sistema osigurava stabilan rad kompresora i smanjuje rizik od kvarova uzrokovanih električnim problemima.

Usisna klapna:

Usisna klapna je ključni deo vijčanog kompresora koji reguliše protok gasa u kompresorskom sistemu. Redovno remontovanje uključuje pregledanje usisne klape radi identifikacije eventualnih oštećenja ili blokada koje bi mogle ometati protok gasa. Održavanje usisne klape osigurava neometan rad kompresora i efikasno upravljanje protokom vazduha.

Pranje hladnjaka:

Hladnjak je vitalni deo vijčanog kompresora koji omogućava efikasno hlađenje komprimovanog vazduha radi smanjenja temperature i povećanja efikasnosti sistema. Redovno pranje hladnjaka spolja i iznutra je neophodno kako bi se uklonile naslage prašine, ulja i drugih nečistoća koje mogu ometati njegovu funkciju. Ovo održavanje osigurava optimalno hlađenje kompresora i produžava vek trajanja hladnjaka.

Ventil minimalnog pritiska:

Ventil minimalnog pritiska je ključni sigurnosni element vijčanog kompresora koji reguliše minimalni pritisak u sistemu. Redovno remontovanje ovog ventila osigurava njegov ispravan rad i sprečava neželjene varijacije pritiska koje bi mogle oštetiti kompresor ili njegove komponente.

Fleksibilna creva:

Fleksibilna creva prenose fluid između različitih delova kompresora. Tokom vremena, mogu postati istrošena ili oštećena, što može dovesti do curenja fluida ili smanjenja efikasnosti sistema. Redovna zamena fleksibilnih creva osigurava očuvanje hermetičke zaptivenosti i optimalan rad kompresora.

Ostali mehanički sklopovi:

Pored navedenih komponenti, važno je proveriti i po potrebi remontovati sve ostale mehaničke sklopove vijčanog kompresora, uključujući i motor, filtere, regulatore pritiska i ostale delove sistema. Ovako sveobuhvatan remont osigurava stabilan, pouzdan i dugotrajan rad kompresora.

Kroz sve navedene korake, Tehnogama pruža sveobuhvatnu uslugu remontovanja vijčanih kompresora, pažljivo obraćajući pažnju na svaki deo sistema kako bi se osigurala pouzdanost, efikasnost i dugotrajnost rada kompresora.

Više o usluzi remonta Servisnog Centra TEHNOGAMA na:

www.tehnogama.com

i na našem YT kanalu: https://youtu.be/pI0jiEjc-V8?si=urLh8g35-6jcMln9

 

 

 

 

 

 

Podeli ovaj članak