Benefiti kombinovanja stabilnog i frekventnog vijčanog kompresora

Benefiti kombinovanja stabilnog i frekventnog vijčanog kompresora

Fiksna brzina + frekventna regulacija = dobitna kombinacija!*

U smenskom radu* proizvodnih pogona, uobičajeni su različiti angažmani proizvodnih linija u različitim smenama.

Kombinacije angažmana proizvodnih linija su mnogobrojne i zavise od niza internih faktora, ali uzećemo za primer pun kapacitet proizvodnog pogona u prvoj smeni i smanjene kapacitete u drugoj i/ili trećoj smeni.

U situacijama u kojima korisnici komprimovanog vazduha poseduju samo jedan stabilni kompresor sa fiksnom regulacijom rada, taj kompresor mora biti dimenzionisan u skladu sa maksimalnom potrošnjom vazduha, međutim, isti taj kompresor postaje tačka neefikasnosti u manje opterećenim smenama rada.

Kako je komprimovani vazduh drugi najzastupljeniji energent u industriji (odmah nakon el.energije koja je najzastupljeniji energent) i kako je trošak energije značajni deo cene proizvoda (pored sirovina i rada), jasna je direktna veza između uloženih resursa i finalne cene proizvoda; veza koja vas čini više ili manje konkurentnim na tržištu.

Kombinacija stabilnog vijčanog kompresora i kompresora sa frekventnom regulacijom rada donosi niz benefita koji mogu značajno unaprediti performanse i efikasnost Vašeg sistema komprimovanog vazduha.

U nastavku ćemo navesti najznačajnije benefite proistekle kombinovanjem stabilno regulisanog kompresora sa frekventno regulisanim:

1. Neprekidno snabdevanje vazduhom:

Stabilni vijčani kompresor (kompresor sa fiksnom regulacijom brzine el.motora) osigurava pouzdano snabdevanje vazduhom u osnovnom opsegu potrošnje. To znači da će kompresor obezbediti potrebnu količinu vazduha čak i pri konstantnom opterećenju.

 

2. Efikasno upravljanje promenljivim opterećenjem:

Frekventno regulisani kompresor prilagođava se promenama u potrošnji vazduha regulišući brzinu motora. Kada se potražnja za vazduhom smanji, frekventno regulisani kompresor automatski smanjuje brzinu motora, čime se smanjuje potrošnja energije i troškovi.

3. Optimizacija energetske efikasnosti:

Kombinacija stabilnog vijčanog kompresora i frekventno regulisanog kompresora omogućava sistemsko upravljanje kako bi se postigla maksimalna energetska efikasnost. Kada je potrebno veće opterećenje, stabilni vijčani kompresor preuzima veći deo posla, dok frekventno regulisani kompresor održava optimalnu potrošnju energije u situacijama sa nižim opterećenjem.

 4. Smanjenje troškova održavanja:

Stabilni vijčani kompresor, koji radi u osnovnom opsegu, ima manju potrebu za održavanjem u poređenju sa kompresorom koji radi na promenljivim opterećenjima. Ovo smanjuje potrebu za redovnim održavanjem i produžava vek trajanja opreme.

5. Poboljšana pouzdanost sistema:

Korišćenjem kombinacije stabilnog vijčanog kompresora i frekventno regulisanog kompresora, sistem komprimovanog vazduha postaje pouzdaniji. Stabilni kompresor osigurava kontinuirano snabdevanje, dok frekventno regulisani kompresor prilagođava opterećenje sistema, minimizirajući rizik od preopterećenja ili nedostatka vazduha

6. Prilagodljivost promenljivim potrebama:

Sistem kombinuje prednosti stabilnog i frekventno regulisanog kompresora kako bi se prilagodio promenljivim potrebama proizvodnje ili procesa. Ova prilagodljivost omogućava efikasno upravljanje resursima i optimizaciju performansi sistema.

Ukupno gledano, uparivanje stabilnog vijčanog kompresora sa vijčanim kompresorom sa frekventnom regulacijom donosi značajne benefite u smislu energetske efikasnosti, pouzdanosti sistema i smanjenja operativnih troškova, čime se postiže optimalno funkcionisanje sistema komprimovanog vazduha.

 

 

Podeli ovaj članak